Odruchy pierwotne są to automatyczne, mimowolne, stereotypowe reakcje mięśni, będące odpowiedzią na bodziec sensoryczny. Pojawiają się już w życiu płodowym i są generowane z poziomu pnia mózgu. Reakcje te są niezbędne dla przetrwania niemowlęcia, w  pierwszych 12 miesiąca życia.

Metoda INPP przeznaczona jest dla osób, u których stwierdza się Niedojrzałość Neuromotoryczną NMI, czyli nagromadzenie przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6-go -12-go miesiąca życia i/lub brak, bądź występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej 3, 5 lat.