Aż do 9, 10 roku życia nie diagnozuje się dysleksji rozwojowej, jednak obserwuje się pewne objawy, które mogą zapowiadać wystąpienie specyficznych trudności w uczeniu się w przyszłości. W tym okresie życia, na podstawie pewnych symptomów, zaliczamy dziecko do grupy ryzyka dysleksji.

Terapia pedagogiczna daje szansę na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania szkolnego i niwelowanie psychologicznych skutków trudności szkolnych. Pomoc ze strony rodziców jest bardzo cenna, jednakże dziecko dyslektyczne potrzebuje specjalistycznej pomocy (odpowiedniej metodyki)  dla przezwyciężania swoich trudności.