Terapia pedagogiczna

Posiadam kwalifikacje i doświadczenie w terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Pracuję wieloma metodami, których nauczyłam się między innymi na prestiżowej Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie ukończyłam studia kwalifikacyjne w zakresie Terapii Pedagogicznej. W swojej pracy stosuję miedzy innymi Metodę B. Zakrzewskiej, Symultaniczno-Sekwencyjną naukę czytania J. Cieszyńskiej, Metodę 18-stuktur wyrazowych, Metodę Frostig, Metodę Dobrego Startu, Metodę terapii prof. Gruszczyk Kolczyńskiej, Elementy arteterapii.

Prowadzę zajęcia dla:

  • Dzieci wczesnoszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
  • Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
  • Dzieci mających problemy z ortografią (dysortografia)
  • Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)
  • Dzieci, które chcą nadrobić zaległości w szkole podstawowej
  • Dzieci, które potrzebują pomocy i nadzoru przy wykonywaniu zadań domowych

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się.

Osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dyskalkulią) doświadczają niepowodzeń szkolnych choć niejednokrotnie ich wysiłek włożony w naukę jest dużo większy niż uczniów o harmonijnym rozwoju. Odbija się to na samoocenie i motywacji do pracy, sferze emocjonalnej i społecznej. Jest to ogromne obciążenie dla samego dziecka i jego rodziców.

Im szybciej podejmie się działania o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, tym większe są szanse na uniknięcie znaczących niepowodzeń szkolnych oraz ich skutków.

Przydatne informacje: