O mnie

Katarzyna Kurek - Terapeuta dzieciecyKatarzyna Kurek

Certyfikowany Terapeuta INPP

Terapeuta Pedagogiczny

Terapeuta BI, SI

 

 

Praktykę w pracy z dziećmi zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Prywatnym Gabinecie Terapii Pedagogicznej, oraz w Terapeutycznej Szkole Podstawowej we Wrocławiu. Na swojej drodze miałam szczęście spotkać terapeutkę, która podzieliła się ze mną swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem.

Obecnie prowadzę własne Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka KOT W WORKU. Współpracuję z Fundacją Fastryga, zajmującą się terapią i diagnozą dzieci z FASD (Poalkoholowe Wrodzone Zaburzenia Rozwojowe).

Terapię pedagogiczną prowadzę głównie metodami, których uczyłam się na prestiżowej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, niejednokrotnie od samych autorek i ich doktorantek. (metoda prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda 18-struktur wyrazowych, metoda B. Zakrzewskiej). Stale poszerzam swój warsztat biorąc udział w wartościowych  szkoleniach.

Jako pierwsza we Wrocławiu zostałam Certyfikowaną Terapeutką Instytutu Neurofizjologii i Psychologii – INPP Polska, uprawnioną do terapii indywidualnej INPP. Pracuję tą metoda od 2014 roku.

Posiadam certyfikat z zakresu terapii Integracji Bilateralnej wg Sheila Dobie, zajmuję się  Terapią Taktylną, oraz EEG Biofeedback.

Jestem przekonana, że wspieranie terapii pedagogicznej poprzez stosowanie metod wspomagających takich jak INPP, BI,  SI, EEG Biofeedback,  metoda Johansena, Warnkego, Terapia Taktylna - pozwala przyspieszyć  efekty pracy terapeutycznej.

Przekonałam się o tym również jako mama dwójki dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Dzięki moim fantastycznym dzieciom wiem, jak duże wyzwanie życiowe stanowią trudności szkolne.

View the embedded image gallery online at:
http://www.kotwworku.pl/o-mnie#sigProId15b362acab

Wykształcenie, szkolenia i kursy:

Studia Podyplomowe:

Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Uczeniu się

Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; Instytut Psychologii

Praca dyplomowa: „Psychologiczno-pedagogiczne problemy dziecka z trudnościami w uczeniu się”. Praca napisana pod kierunkiem doc. dr Aliny Czapigi

Studia Podyplomowe:

Terapia Pedagogiczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych

Praca dyplomowa: „Propozycja programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka 9-letniego z dysharmonią rozwojową”. Praca napisana pod kierunkiem dr Agnieszki Olechowskiej

Przebyte kursy i szkolenia:

 • Roczny Kurs Terapii Odruchów INPP - program indywidualny
 • Kurs Terapii Odruchów INPP - program szkolny dla grup
 • Szkolenie z zakresu podstaw ortoptyki „Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów, model wspomagania pracy oczu i mózgu.”
 • Kurs Neurokinezjologicznej Terapii Taktylnej wg metody dr S.Masgutowej
 • Warsztaty: Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania. (wg J. Cieszyńskiej)
 • Szkolenie EEG Biofeedback I Stopnia
 • Szkolenie EEG  Biofeedback II Stopnia
 • Szkolenie z Metody Integracji Bilateralnej  - Sheila Dobie
 • Kurs Podstawowy Metody Silvy
 • Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych -autorski program dr Anny Regner – cz.I
 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia wg PSIiS
 • Kurs Terapii Ręki - trzystopniowe szkolenie CWRO
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa