Cennik

Terapia pedagogiczna 

czas: 60 minut   cena: 100 PLN

Terapia INPP

Diagnoza , czas:120-180 minut  cena:  250 PLN

Omówienie diagnozy i demonstracja ćwiczeń  czas: do 45 minut cena: 100 PLN

Przygotowanie pisemnego raportu z badania (na wniosek rodzica) – 50 PLN

Wizyta kontrolna  – odbywa się raz w miesiącu, czas: do 60 minut- 100 PLN

Konsultacja mailowa i telefoniczna – gratis.

Terapia Taktylna

czas 50 min – 100 PLN

Terapia bilateralna

Diagnoza  czas: 100 minut  cena 200 PLN

Wizyta kontrolna -  odbywa się co 6 tygodni  czas: do 60 minut - 100 PLN

Przygotowanie pisemnego raportu z badania (na wniosek rodzica) – 50 PLN

Konsultacja mailowa i telefoniczna dla pacjentów - gratis.

EEG Biofeedback   30-45 minut: 100 PLN (chwilowo niedostępna)

 

W przypadku podjęcia różnych form terapii w centrum Kot w worku istnieje możliwość negocjacji cen.