Terapia odruchów metodą INPP

Metoda INPP przeznaczona jest dla osób, u których stwierdza się Niedojrzałość Neuromotoryczną NMI, czyli nagromadzenie przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6.-12. miesiąca życia i/lub brak, bądź występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej 3, 5 lat.

Terapia INPP polega na realizowaniu indywidualnego programu ćwiczeń, dobranych przez terapeutę, na podstawie pełnej diagnozy.

Ćwiczenia są celową i ukierunkowaną aktywnością ruchowa, która ma doprowadzić do integracji odruchów, a tym samym normalizacji w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej i napięcia mięśniowego.

Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju. Terapia kierowana jest głównie do dzieci z dysleksją, autyzmem, zaburzeniami sfery emocjonalnej i społecznej, ADHD, ADD, z zaburzoną odruchowością. Połączenie metody INPP z pracą nad percepcją i procesami poznawczymi, znacząco przyspiesza efekty oddziaływań psycho-pedagogicznych.

Przydatne informacje:


Skończyłam roczny kurs kwalifikacyjny Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP (inpp.org.pl) i pierwszym we Wrocławiu certyfikowanym Terapeutą INPP, uprawnionym do terapii indywidualnej. Działania diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu terapii integrowania odruchów są objęte superwizją Instytutu Neurofizjologii i Psychologii INPP Polska.