Przebieg Terapii INPP

Obserwacja symptomów niedojrzałości sfery odruchowości (NMI) oraz wysoki wynik w kwestionariuszu przesiewowym są wskazaniem do przeprowadzenia pełnej diagnostyki metodą INPP. Terapeuta na podstawie diagnozy konstruuje indywidualny program ruchowy.

Ćwiczenia wykonywane są przez pacjenta w domu, przez około 10-15 minut dziennie. Wizyty, podczas których sprawdza się efekty terapii i zaleca kolejne zestawy ćwiczeń, odbywają się co miesiąc. 

Cały program trwa 12-18 miesięcy, a jego długość zależy od systematyczności pracy, indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.