CENTRUM terapii i wspomagania rozwoju dziecka

Centrum KOT W WORKU powstało z myślą o dzieciach z trudnościami w uczeniu się. Oferuje terapię pedagogiczną pomagającą przezwyciężyć trudności w uczeniu się, zarówno specyficzne (dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia), jak i te wynikające z innych uwarunkowań. Dodatkowo prowadzę terapie wspomagające rozwój neuromotoryczny, sensoryczny oraz koncentrację.

Nowoczesne terapie

W ofercie centrum znajdują się nowoczesne terapie wspierające, które przyspieszają proces terapeutyczny jak również poprawiają funkcjonowanie dziecka.

Dobrze wyposażony gabinet

Gabinet jest w pełni przystosowany do pracy z dziećmi, dysponuje szeroką gamą pomocy dydaktycznych, które pozwalają na wielozmysłowe przyswajanie wiedzy.

Przyjemna atmosfera

Przyjemna aranżacja wnętrza i miła atmosfera kształtują pozytywny nastrój w czasie zajęć, co wpływa na sferę motywacyjną dzieci.

OFERUJE
PROFESJONALNĄ POMOC

Ukończyłam studia w zakresie Terapii Pedagogicznej na prestiżowej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Jestem jedyną we Wrocławiu Certyfikowaną Terapeutką Instytutu Neurofizjologii i Psychologii – Polska INPP, uprawnioną do terapii indywidualnej INPP. Posiadam certyfikat z zakresu terapii Integracji Bilateralnej wg Sheila Dobie, zajmuję się  Terapią Taktylną, oraz EEG Biofeedback.

Im szybciej podejmie się działania o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, tym większe są szanse na uniknięcie znaczących niepowodzeń szkolnych oraz ich skutków.

Więcej o mnie
Terapia pedagogiczna

70 zł
  • Działania mające na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się m.in. dysleksji, dyskalkulii rozwojowej.
TERAPIA ODRUCHÓW METODĄ INPP
od 80 zł
  • Terapia ruchowa służąca integracji odruchów, normalizacji motoryki, koordynacji, świadomości ciała i przestrzeni...

Aktualności z bloga

Po co deszczowe dni na wakacjach?

Dziś koniec roku szkolnego

Nowy podręcznik MEN dla pierwszaków jest źle oceniany przez fachowców