Blog

Dziś koniec roku szkolnego

Ten rok dla wielu uczniów, jak i ich rodziców był pełny wyzwań. Zamykanie szkół, zwolnienia nauczycieli, szkolny obowiązek dla 6-latków, brak pieniędzy to tylko część z listy problemów polskiego systemu edukacji.

Nasze krajowe szkolnictwo przechodzi nieustające zmiany,  w opinii niezależnych obserwatorów głównym jego problemem jest brak stabilizacji.  Polska szkoła jest popsuta kolejnymi przypadkowymi reformami.

W tym roku, we wrześniu, pierwszy raz do I klasy szkoły podstawowej powinien pójść obowiązkowo cały rocznik 2009, czyli dzieci 6-letnich. Wraz sześciolatkami we wrześniu do I klas pójdą też dzieci 7-letnie, urodzone w drugiej połowie 2008 r., oraz dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., którym na wniosek rodziców w ub.r. odroczono rozpoczęcie nauki.