Trening EEG Biofeedback

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, zapamiętywanie, przypominanie i utrwalanie wiadomości, zwiększają kreatywność oraz wpływają na pozytywne myślenie, polepszenie samopoczucia, wyciszenie i relaks.

Metoda EEG Biofeedback

W metodzie EEG Biofeedback pacjenci uczą się świadomie regulować wzorzec fal mózgowych dla poprawienia wydajności pracy mózgu. Różne fale pojawiają się w zależności od tego czy pacjent jest zestresowany  czy zrelaksowany, skoncentrowany czy rozproszony. Sprzęt do opisu sprzętu do Biofeedbacku umożliwia pomiar fal i przetwarzanie go na informacje graficzne i dźwiękowe, widoczne na ekranie dla pacjenta. Obrazy i dźwięki zanikają, kiedy badane parametry EEG przekraczają pożądane progi treningowe, a powracają, kiedy pacjent się ponownie skoncentruje / zrelaksuje, a tym samym osiągnie właściwy poziom fal mózgowych. Dzięki temu, trenujący na bieżąco widzi efektywność swojego ćwiczenia i uczy się samemu panować nad czynnością kory mózgowej.

Terapia jest 100% bezinwazyjna, jest to jedynie pomiar na podstawie, którego osoba trenująca uczy się samokontroli.

W terapii wykorzystuje się gry,  animacje, bajki DVD, które są atrakcją dla dzieci.

Największe efekty EEG Biofeedbacku można osiągnąć u dzieci z ADHD, dysleksją, z tendencją do lęku i stresu.

Ponieważ wzorce EEG obrazują zmiany w systemie przepływu informacji w obszarze wzgórze - zwoje podstawy mózgu - kora mózgowa, trenujący uczy się ważnej samoregulacji w obrębie systemu nerwowego.

Zgodnie  z „prawem efektu” Edwarda Thorndike’a, nagradzanie właściwego zachowania zwiększa prawdopodobieństwo jego występowania w przyszłości. Przekazana przez komputer zwrotna informacja graficzna, w postaci prawidłowego obrazu lub dźwięku jest swoistym sukcesem – nagrodą za proces samoregulacji stanu pacjenta.

Ze względu na przyjazność tej terapii oraz obcowanie z komputerem, dzieci chętnie ją podejmują. Stanowi wspaniałe połączenie z innymi terapiami, znacząco przyspiesza ich efekty.

Amerykańska Akademia Pediatrii uznała Biofeedback za jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD.

Przydatne informacje:

Wyposażenie:
Pracuję na wysokiej klasy sprzęcie ProComp, o najwyższych parametrach technicznych firmy Thought Technology – światowego lidera w tej dziedzinie. Sprzęt posiada Certyfikat Zgodności CE, a także certyfikaty jakości ISO 9001, ISO 13485.

Kwalifikacje:
Ukończyłam szkolenie EEG-Biofeedback I i II stopnia w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Bio Med, które prowadził jeden z pionierów EEG Biofeedback w Polsce.


Z dobrodziejstw EEG Biofeedback korzystali piloci NASA, a także Adam Małysz i inni znani sportowcy. Amerykańska Akademia Pediatrii uznała Biofeedback za jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD.