Wskazania do podjęcia terapii EEG Biofeedback

 • Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • Deficyty uwagi (ADD)
 • Zaburzenia zachowania
 • Dysleksja, dysortografia i inne trudności szkolne
 • Problemy z pamięcią i koncentracją uwagi
 • Niska zdolność planowania
 • Zaburzenia lękowe
 • Mała odporność na stres
 • Silna trema, nieadekwatna rekcja na stres, impulsywność
 • Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
 • Zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe
 • Padaczka
 • Zaburzeniach odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • Potrzeba zwiększenia koncentracji u sportowców, muzyków, biznesmanów czy innych osób pragnących  podnieść kompetencje zawodowe i odporność na stres