Przebieg terapii EEG Biofeedback

Dla uzyskania efektu terapii, pacjent powinien odbyć minimum 15 - 20 sesji. Taki krótkoterminowy trening przeznaczony jest dla osób pragnących jedynie poprawić swoją koncentrację.

W przypadku pacjentów z ADHD i innymi znaczącymi trudnościami,  ilość sesji wynosi od 40 - 60.

Czas trwania sesji zależy od indywidualnych możliwości i wieku pacjenta. Zazwyczaj jest to 30 - 45 minut.

Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz, a najlepiej 2 - 3 razy w tygodniu.

Wskazanym jest wykonanie badania QEEG przed przystąpieniem do terapii.