Metoda INPP

Metoda INPP przeznaczona jest dla osób, u których stwierdza się Niedojrzałość Neuromotoryczną NMI, czyli nagromadzenie przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6-go -12-go miesiąca życia i/lub brak, bądź występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej 3, 5 lat.

Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

O Niedojrzałości Neuromotorycznej (NMI) możemy mówić tylko wtedy kiedy nie występuje uszkodzenie CUN (np. Mózgowe Porażenie Dziecięce), czy też  choroba degeneracyjna mózgu (np. Choroba Alzheimera).

Niezintegrowane odruchy wpływają na motorykę małą i dużą, koordynację, postawę, równowagę, świadomość ciała, wrażliwość na dotyk, ruchy gałek ocznych, świadomość przestrzenną.

Badania pokazują, że Niedojrzałość Neuromotoryczna jest jedną z przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się i niedojrzałego zachowania (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994,Goddard Blythe 1998).

Program Integracji Odruchów został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej INPP, w Wielkiej Brytanii, pod kierownictwem dr Peter Blythe i Sally Goddard – Blythe. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia.           

Jest to celowa i ukierunkowana aktywność ruchowa, która ma doprowadzić do integracji odruchów, a tym samym normalizacji w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej i napięcia mięśniowego. Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju.