Objawy ryzyka dysleksji

Aż do 9, 10 roku życia nie diagnozuje się dysleksji rozwojowej, jednak obserwuje się pewne objawy, które mogą zapowiadać wystąpienie specyficznych trudności w uczeniu się w przyszłości. W tym okresie życia, na podstawie pewnych symptomów, zaliczamy dziecko do grupy ryzyka dysleksji.

Symptomy obecne przy ryzyku dysleksji:

 Wiek niemowlęcy (0-1)

 • Minimalne dysfunkcje neurologiczne- nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • Znaczne opóźnienie w osiąganiu tzw. kamieni milowych w rozwoju ruchowym (podnoszenie główki, siadanie, pełzanie, raczkowanie-czasem jego brak,  utrzymywanie równowagi)

Wiek poniemowlęcy (1–3 lata)

 • Opóźnienie nauki chodzenia, biegania, mała zręczność, unikanie czynności samoobsługowych   (jedzenie, mycie rąk, ubieranie się)
 • Niechęć do zabaw klockami
 • Unikanie prób rysowania
 • Opóźnienie w  wypowiadaniu pierwszych  wyrazów

Wiek przedszkolny (3-5 lat)

 • Niska sprawność  w zabawach ruchowych,( łapanie piłki, rzucanie do celu, jazda na rowerze, równowaga)
 • Utrzymująca się niechęć do czynności samoobsługi i zabaw manipulacyjnych (zapinanie guzików, sznurowanie butów, używanie widelca, nożyczek)
 • Niechęć do rysowania, nieprawidłowe trzymanie ołówka
 • Problemy z układaniem klocków i puzzli, wykonaniem układanek według wzoru
 • Opóźnienia rozwoju mowy – odbieganie od normy wiekowej (pod względem gramatyki, wybrzmiewania głosek,  zrozumiałości dla otoczenia)
 • Nagminne tworzenie neologizmów w miejsce znanych wyrazów (obcinki-nożyczki, prasełko-żelazko, kudło-dywan etc.)
 • Trudności z zapamiętaniem nazw tygodnia, wierszy, piosenek
 • Trudność w kształtowaniu  orientacji w przestrzeni (prawa-lewa strona)

Wiek szkolny

 • Niechęć do zabaw ruchowych, lekcji wychowania fizycznego (bieganie, jazda na rowerze) 
 • Brak automatyzacji sekwencji ruchowych – pomimo wielu ćwiczeń nie potrafi nauczyć się np. dwutaktu)
 •  Utrzymywanie się trudności z czynnościami samoobsługowymi
 • Trudności z rysowaniem szlaczków, trudności z rysowaniem figur, odtwarzaniem figur geometrycznych, rysowaniem szlaczków
 • Problemy z odróżnianiem podobnych kształtów; figur geometrycznych, liter: m-n, p-g -b-d.
 • Błędy w tworzeniu wypowiedzi
 • Mylenie nazwy podobne fonetycznie
 • Trudności z zapamiętaniem wierszy i piosenek, materiału zadanego do domu, a także więcej niż jednego polecenia jednocześnie
 • Problemy ze wskazywaniem stron ciała (prawa-lewa)
 • Opóźniony rozwój lateralizacji – dziecko używa na zmianę raz jednej a raz drugiej ręki
 • Przekręcanie wyrazów przy pierwszych próbach czytania, wolne tempo czytania i słabe rozumienie tekstu
 • Trudności z analizą i syntezą wyrazów
 • Przy pierwszych próbach pisania – niestaranne, brzydkie pismo, popełnianie błędów przy przepisywaniu, mylenie liter, opuszczanie liter, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter