Wskazania do podjęcia terapii pedagogicznej

Stosowanie terapii pedagogicznej wskazane jest nawet wówczas, kiedy u dziecka obserwujemy znaczną dysproporcję miedzy efektami a nakładem systematycznej pracy.

Dziecko nie musi czekać na zdiagnozowanie dysleksji rozwojowej, aby uczestniczyć w zajęciach terapii pedagogicznej. Wykazywanie symptomów tzw. ryzyka dysleksji jest sygnałem do podjęcia pracy terapeutycznej. Zajęcia te mają charakter stymulujący i mogą jedynie poprawić funkcjonowanie dziecka, zmniejszając i eliminując objawy dysleksji.

Stwierdzenie wymienionych niżej objawów dysleksji  u dzieci starszych jest bezwzględnym wskazaniem do diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz podjęcia terapii.