Wskazania do podjęcia diagnostyki i terapii INPP

Metoda INPP kierowana jest do dzieci z: 

 • Dysleksją - dysgrafią - dysortografią - dyspraksją 
 • Zaburzeniami koncentracji uwagi - nadpobudliwością w tym z ADHD 
 • Zespołem Aspergera 
 • Zaburzeniami koordynacji 
 • Dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi 
 • Opóźnionym rozwojem mowy
 • Nadwrażliwością emocjonalną 
 • Podwyższonym działaniem stresu (przetrwały odruch Moro)
 • Z trudnościami z trzymaniem moczu (odruch Galant) 

Fot. W czasie pisania dziecko przybiera dziwne pozycje przy biurku

.....opis...

nieprawidłowy-chwyt-pisarskiFot. Nieprawidłowy chwyt pisarski - dziwaczne trzymanie dłupopisu, pisaka  

Symptomy występowania Niedojrzałości Neuromotorycznej (NMI)

 • W czasie pisania przybiera dziwne pozycje
 • Dziwacznie trzyma długopis
 • Stale gubi się w przepisywaniu z tablicy
 • Ma dysgraficzne pismo
 • Ma trudności w prawidłowym rysowaniu podstawowych figur geometrycznych
 • Łatwo się dekoncentruje
 • Nie potrafi powstrzymać się od mówienia
 • Zagryza ołówki, sznureczki, paznokcie
 • Ma trudności z czytaniem i pisaniem
 • Odwraca i przestawia litery, cyfry i słowa (powyżej 8 roku życia)
 • Nie rozróżnia lewej i prawej strony - strzałka w lewo w prawo
 • Ma trudności z odczytem godzin na zegarze
 • Ma chorobę lokomocyjną
 • Ma lęk przestrzeni
 • Ma trudności z utrzymaniem równowagi deska do balansowania
 • Ma problem z nauką pływania, łapaniem piłki
 • „Pisze ustami, mówi rękoma”-głoskuje i literuje
 • Nie potrafił nauczyć się nazw miesięcy
 • Ma trudności w nauce gramatyki i ortografii
 • Ma trudności w czynnościach manualnych
 • Ma problemy z przetwarzaniem  słuchowym
 • Ma problem z prawidłową  pracą oczu, przysłania jedno oko włosami lub ręką
 • Je niechlujnie

Dodatkowymi wskazaniami do diagnozy i terapii INPP są trudności okołoporodowe, problemy z karmieniem, opóźnienia rozwoju mowy, brak raczkowania, turlania, pełzania, przyspieszone chodzenie lub znaczne jego opóźnienie, alergie, długotrwałe moczenie nocne, nadwrażliwości w obrębie różnych zmysłów, niewłaściwe napięcie mięśniowe.