Cele i efekty integracji odruchów metodą INPP

Program terapii INPP poprzez zintegrowanie prymitywnych odruchów i wywołanie pojawienia się odruchów posturalnych wpływa na wiele sfer rozwoju pacjenta. 

Do pozytywnych skutków terapii należy normalizacja w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej, koncentracji i napięcia mięśniowego. Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju.