Cele i efekty programu Integracji Bilateralnej

Celem programu jest spowodowanie dojrzewania centralnego układu nerwowego, poprzez hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzanie w ich miejsce prawidłowych wzorców ruchowych.

Ćwiczenia Integracji Bilateralnej mają na celu zamknięcie luki w fazach rozwoju, uwzględniając słabości, które mogą ograniczać możliwości dziecka W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również w wyniku treningu umie łączyć wykonywanie wielu czynności naraz.

Program BI (Integracji Bilateralnej) poprawia:

  • Świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni)
  • Równowagę  statyczną  i dynamiczną
  • Kontrolę postawy
  • Współpracę  między półkulami
  • Współpracę ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył
  • Poczucie kierunku
  • Pamięć  sekwencyjną  i planowanie ruchu
  • Automatyzację ruchu
  • Funkcje fizyczne, możliwości  poznawcze, percepcyjne, uwagi, pamięci.

Wartością dodaną jest  wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.