Cele i efekty Terapii Taktylnej

Celem  terapii jest stymulacja różnych  receptorów od tych najbardziej powierzchniowych aż do proprioreceptorów,  a tym samym pomoc w budowie świadomości własnego ciała. Terapia Taktylna ze swoim normalizującym działaniem przygotowuje ciało i mózg do odbioru bodźców w sposób prawidłowy.

Cele i efekty Terapii Taktylnej:

  • Kształtowanie świadomości kinestetycznej
  • regulacja i normalizacja percepcji dotykowej
  • równoważenie napięcia mięśniowego
  • wspieranie procesów integracji sensorycznej
  • Wspieranie procesów poznawczych