Wskazania do podjęcia Terapii Taktylnej

Wskazania do podjęcia Terapii Taktylnej to między innymi:

 • Nadwrażliwość na dotyk
 • Niewrażliwość na dotyk
 • Niewłaściwe napięcie mięśniowe
 • Zaburzenia świadomości ciała
 • Zaburzenia orientacji przestrzennej

Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna jest kierowana do dzieci :

 • Z trudnościami w uczeniu się
 • Autyzmem
 • Porażeniem mózgowym
 • Lękami i fobiami
 • Zaburzeniami mowy
 • Nadpobudliwością psychoruchową
 • Opóźnieniami w rozwoju umysłowym