Wskazania do podjęcia terapii BI

Symptomy zaburzeń BI

 • Nadaktywność
 • Współwystępowanie zaburzeń posturalno-okoruchowym
 • Obniżona obustronna koordynacja (np. łapanie piłki)
 • Trudności z rozróżnieniem stron prawa-lewa
 • Unikanie przekroczenia linii środkowej ciała (np. krążenia tułowia)
 • Niewykształcona w pełni lateralizacja
 • Niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (kopanie piłki w ruchu)
 • Deficyty uwagi oraz słaba pamięć
 • Niedojrzałe lub nierozwinięte odruchy
 • Trudności w hamowaniu niechcianych ruchów
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej (słaba kontrola mięśni oka)
 • Błąd w dominacji słuchowej lub jej brak
   

Program kierowany jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, które często prezentują niedojrzałość w systemie motorycznym i można u nich zaobserwować typowe.  Ważnym wskazaniem jest niezdolność do odnoszenia sukcesów pomimo dobrych możliwości intelektualnych. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.